Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu unit penunjang teknis  proses belajar mengajar telah ada sejak berdirinya STKIP PGRI Sumatera Barat. Perpustakaan ini dengan luas 810 m2, mempunyai koleksi buku 17210  examplar dengan 3611 judul.


Sesuai dengan perkembangan STKIP PGRI Sumatera Barat dan untuk memenuhi tuntutan Tridharma Perguruan Tinggi, perpustakaan juga dikembangkan baik di bidang sarana maupun prasarana sehingga perpustakaan betul-betul dapat  berfungsi dengan baik. Selain itu di tiap program studi jug terdapat ruang baca atau perpustakaan program studi.

Copyright @ 2017 ICT STKIP PGRI Sumbar, All right reserved